เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัททางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการ SaaS ที่โฟกัสด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และวิธีการพัฒนาคุณภาพ เราทำงานกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการจากการใช้แรงคนจัดการไปเป็นทางออนไลน์ ผ่านทางการนำเครื่องจักรมาใช้แทน และการปรับกระบวนการเข้าสู่ระบบดิจิตัล โมเดลธุรกิจของเราได้รับการสร้างขึึ้นบนรากฐานของเทคโนโลยีอันชาญฉลาด การออกแบบที่ล้ำสมัย และบริการ SaaS

เราเชื่อว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยควรมีความสำคัญในระดับสูงสุดสำหรับโรงพยาบาลทั่วทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีขนาดใดและเป็นประเภทใดก็ตาม ถึงแม้ว่าจุดนี้อาจเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว งานวิจัยบ่งชี้ว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากถึง 1 ใน 10 ได้รับอันตรายในขณะการรักษา 50% ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยสามารถป้องกันได้ โรงพยาบาลในพื้นที่หลายแห่งในทวีปเอเชียและพื้นที่เศรษฐกิจระดับต่ำถึงกลางเป็นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความลำบากเหล่านี้มากที่สุด

ในปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งดำเนินการโดยปราศจากระบบการจัดการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในด้านการบรรเทาความเสี่ยงและป้องกันภัยอันตราย จึงมีความจำเป็นสำหรับการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อโรงพยาบาลในแถบเอเชีย เราเติมเต็มช่องว่างและความต้องการของตลาดในจุดนี้ โดยการนำเสนอวิธีแก้ไขที่พร้อมใช้งานได้จริง มีราคาเหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้