ความสามารถในการทำงานระหว่างกัน

การผสมผสานกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น หรือระบบที่พัฒนาสืบทอดต่อกันมา ได้รับการติดตั้งใช้งานผ่านทางอินเตอร์เฟซที่มีมาตรฐานต่างๆ เช่น csv ดาต้าเบส xml หรือ REST APIs แบบมาตรฐาน ในกรณีที่สามารถทำได้ เราสามารถทำให้อินเตอร์เฟซที่มีขอบเขตจำเพาะอย่าง การส่งข้อความ HL7 ใช้งานได้