ร่วมมือ อภิปราย แบ่งปัน เรียนรู้

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในเวลาตั้งแต่ที่อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น จนกระทั่งได้รับการสืบสวนและปิดลง มีการพูดคุยอภิปรายกันเกิดขึ้นมากมายแบบออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม การอธิบายให้แน่ชัด และการกระทำโต้ตอบไปมาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่ได้รับการบันทึกไว้ QUASR จึงจัดกระดานอภิปราย (Discussion board) ให้กับคุณ มีแพลตฟอร์มสำหรับการอภิปรายส่วนตัวสำหรับอุบัติการณ์ทุกอย่าง เพื่อการอภิปราย แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ คุณสามารถโพสต์คำถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอดีต และอื่นๆ อีกมากมาย