เรื่องละเอียดอ่อนต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ

เราเข้าใจดีถึงความสำคัญ ความร้ายแรง และความละเอียดอ่อนของอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย เราไม่สามารถประมวลผลอุบัติการณ์ทุกประเภทแบบเดียวกันได้! QUASR ทำให้คุณสามารถใส่ธงสัญญาณกับเคสที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อคุณจะได้สามารถติดตามและประเมินผลอุบัติการณ์เหล่านั้นในระบบด้วยการป้องกันที่แน่นหนามากขึ้น