เรื่องราวของเรา

เราเริ่มต้นจากการให้บริการคำแนะนำทางกระบวนการ และการติดตั้งการใช้งานระบบ IT สำหรับโรงพยาบาล ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการจัดการที่มีคุณภาพเป็นขอบเขตในการทำงานของเรามาโดยตลอด จากการใช้งานแพลตฟอร์มโดยทั่วไปที่สามารถกำหนดคุณลักษณะได้ งานที่ผ่านมาของเราเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งระบบตามความต้องการอย่างสูง เพื่อให้ตอบโจทย์ที่เข้ากับความต้องการของโรงพยาบาล โปรเจ็คเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลาในการทำ ถึงแม้ว่าวิธีการเช่นนี้จะได้ผลกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มันอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

โรงพยาบาลต้องการวิธีการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มีราคาเหมาะสมและพร้อมใช้งาน

วิสัยทัศน์ของเราคือ การทำให้วิธีแก้ไขความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสามารถซื้อได้และเข้าถึงได้สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก แพลตฟอร์มที่โรงพยาบาลสามารถติดตั้งใช้งานเพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและสร้างการปลูกฝังทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

เราจึงวางแผนในการออกแบบและพัฒนา QUASR

QUASR หมายถึง การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ (Quality, Safety and Risk management) มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความพร้อมในการใช้งานและเปี่ยมประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้จัดการคุณภาพ และผู้ให้บริการการรักษาในการให้การรักษาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ