ตัวจัดการ QI ของ QUASR

แพลตฟอร์มแห่งการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวจัดการ QI เป็นระบบออนไลน์สำหรับจัดการความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพ (QI) วิธีแก้ไขปัญหานำเสนอกระแสการทำงานแบบครบวงจรจากการส่งความคิดการพัฒนาขั้นแรก การตรวจทบทวน และการอนุมัติจากหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ ไปจนถึงการติดตั้งใช้งาน การสอดส่อง และการประเมินผลผลที่เกิดขึ้น

เราช่วยในการระบุอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญหน้าในการติดตั้งใช้งานความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพ:

  • การจัดการความคิดริเริ่ม QI โดยใช้แรงคนทำให้ไม่เกิดประสิทธิผลในการทำงานและไม่มีคุณภาพ
  • การประสานงานความริเริ่มข้ามหน่วยงานเป็นอุปสรรค
  • ยากต่อการสอดส่องและติดตามผลที่เกิดขึ้นและผลของการริเริ่ม
  • การแสดงผลที่ไม่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการระดับอาวุโส