VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là một công ty công nghệ, cung cấp sản phẩm phần mềm và phần mềm dịch vụ SaaS tập trung vào các giải pháp cải thiện chất lượng và an toàn cho bệnh nhân. Chúng tôi hợp tác làm việc với các bệnh viện để chuyển đổi từ quy trình thủ công sang trực tuyến thông qua quá trình tự động hóa và số hóa. Mô hình kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên công nghệ thông minh, thiết kế sáng tạo và dịch vụ cung ứng SaaS.

Chúng tôi tin rằng sự an toàn của người bệnh phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các bệnh viện bất kể quy mô và loại hình bệnh viện. Trong khi điều này có vẻ khá rõ ràng, các nghiên cứu cho thấy rằng có đến 1/10 bệnh nhân bị tổn thương trong quá trình chăm sóc y tế. 50% các trường hợp sự cố an toàn đối với bệnh nhân có thể phòng ngừa được. Các bệnh viện ở nhiều nơi ở Châu Á và các nền kinh tế có thu nhập thấp đến trung bình khác bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những tác dụng có hại của thuốc.

Ngày nay, nhiều bệnh viện đang hoạt động mà không có hệ thống quản lý bệnh viện hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa tác hại. Do đó, cần có các giải pháp phù hợp được thiết kế dành riêng cho các bệnh viện ở châu Á. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thị trường này bằng cách cung cấp các giải pháp sẵn sàng sử dụng, có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận.