Lợi ích

Giúp Cho Việc Báo Cáo Sự Cố Dễ Dàng Hơn Và Có Ý Nghĩa

Giao diện người dùng thân thiện, trực quan giống như ứng dụng trên máy tính để bàn. Quý vị chỉ cần điền thông tin tối thiểu và thông báo được gửi nhanh chóng mà không gây chậm trễ. Thông tin chi tiết về sự cố sẽ được ghi lại bằng các dạng thức bước trong bước tiếp theo. l và khuyến khích sự tham gia


Thông Lệ Thực Hành Tốt Nhất Về Chăm Sóc Sức Khỏe

QUASR được phát triển với kiến thức chuyên sâu về ngành chăm sóc sức khỏe và kinh nghiệm triển khai hệ thống. Ứng dụng tuân thủ quy định của WHO và các chỉ dẫn quốc tế khác về an toàn dành cho bệnh nhân. Các bệnh viện chuyển từ khung hệ thống thủ công sang khung hệ thống dựa trên nền tảng web để hưởng lợi từ phần mềm tiêu chuẩn.


Triển Khai Nhanh – Mang Lại Nhiều Giá Trị Nhanh Hơn

Thời gian thực hiện dự án được tính theo hàng tuần chứ không phải hàng tháng. Khách hàng sẽ được khuyến khích tận dụng thông lệ thực hành tốt nhất và các báo cáo sẵn có trong phần mềm tiêu chuẩn. Cách tiếp cận này giảm thiểu thời gian và chi phí dự án đồng thời tối ưu hóa giá trị và hiệu suất cho khách hàng.


Thích Hợp, Giá Cả Phải Chăng Và Toàn Diện

Một giải pháp quản lý chăm sóc sức khỏe tích hợp hỗ trợ web và di động. Cung cấp tự động hóa quy trình làm việc, phân tích dữ liệu và báo cáo trong quản lý sự cố, kiểm toán và kiểm tra, phản hồi & khảo sát và quản lý rủi ro.


Phân Tích Dữ Liệu, Báo Cáo Và Các Tính Năng Của Bảng Điều Khiển

Dữ liệu sự cố được ghi lại có thể giúp xác định các mối nguy hiểm, cung cấp thông tin chuyên sâu về các dạng thức và rủi ro sai lỗi, thiết kế các biện pháp can thiệp, cung cấp và chia sẻ các bài học kinh nghiệm. Tích hợp các tính năng phân tích dữ liệu, báo cáo và bảng điều khiển.


Cấu Trúc Bảo Mật Web Và Kích Hoạt Nền Tảng Công Nghệ Di Động

Tất cả các cấp tính năng bảo mật được xây dựng theo khung. Kiểm soát dựa trên vai trò truy cập dữ liệu. Dữ liệu cũng được bảo vệ dựa trên vai trò kinh doanh, với cơ sở dữ liệu riêng dành cho từng bệnh viện. Một loạt các tùy chọn triển khai – từ Phần mềm dịch vụ SaaS SaaS dựa trên nền tảng đám mây (tại AWS) đến phần mềm cài đặt tại chỗ và qua internet.


Khả năng tương tác

Việc tích hợp với các ứng dụng thương mại hoặc hệ thống kế thừa khác được triển khai thông qua các giao diện tiêu chuẩn như cơ sở dữ liệu định dạng tập tin csv, xml hoặc ứng dụng REST API tiêu chuẩn. Trong trường hợp áp dụng, có thể có sẵn các giao diện cụ thể của miền như chuẩn thông tin y tế “HL7 messaging”.


Công Nghệ Tiên Tiến, Tính Năng Phong Phú

Mang tính chất môđun và có hiệu quả, phản hồi trực quan tích hợp, tương tác và không đồng bộ nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng như ứng dụng trên máy tính để bàn. Được thiết kế theo hướng đơn giản, linh hoạt, khả năng mở rộng và đa ngôn ngữ.