Chúng Tôi Là Một Nhóm Các Bệnh Viện. Liệu Quasr có dành cho chúng tôi?

QUASR được thiết kế cho các bệnh viện riêng lẻ cũng như một nhóm các bệnh viện. Chúng tôi có nhiều giải pháp để cung cấp dịch vụ, bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều giải pháp. Duyệt qua một số lợi ích chính mà ứng dụng QUASR có thể cung cấp.

Hãy liên lạc với chúng tôi