CÁC GIẢI PHÁP

QUASR TRÌNH QUẢN LÝ SỰ CỐ

Báo cáo sự cố trở nên dễ dàng, có ý nghĩa và an toàn

Quản lý sự cố là một phần thiết yếu của quản lý an toàn bệnh nhân. Đây là một quá trình khá phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn trên các khoa khác nhau trong bệnh viện của quý vị. Khi quy trình báo cáo sự cố được quản lý thủ công, quý vị sẽ thấy nó không hiệu quả và thiếu các biện pháp kiểm soát an ninh để bảo vệ dữ liệu.

Tương tự như vậy, các hệ thống báo cáo sự cố trực tuyến cũ thường không cung cấp tự động hóa quy trình làm việc hoàn chỉnh. Nhiều trường hợp hiệu suất làm việc thấp là do các hạn chế của hệ thống.

Quý vị có thể phải đối mặt với những thách thức này trong hoạt động hàng ngày của quý vị:

 • Các biểu mẫu kê khai sự cố cồng kềnh và mất thời gian để điền
 • Các y tá quá bận rộn và không thể gửi báo cáo sự cố kịp thời
 • Thiếu báo cáo một phần do sợ các biện pháp trừng phạt
 • Thông tin bị phân tán và không có sẵn ở cùng một địa điểm
 • Quy trình thực hiện thủ công hoặc bán tự động không hiệu quả
 • Lo ngại về vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu
 • Thiếu dữ liệu hành động theo thời gian thực
 • Tầm nhìn kém về hoạt động an toàn và hiệu suất

Cách thức QUASR trợ giúp

Để Việc Báo Cáo Sự Cố Trở Nên Dễ Dàng

QUASR khiến cho việc báo cáo sự cố trở nên dễ dàng theo nhiều cách. Đối với người báo cáo, ứng dụng được thực hiện trong hai giai đoạn. Đầu tiên, khi sự cố xảy ra, nhanh chóng gửi thông báo kèm theo các thông tin sơ lược tối thiểu. Có thể cung cấp các thông tin chi tiết về sự cố ở bước tiếp theo bằng cách sử dụng các mẫu biểu theo từng bước. Các câu hỏi hướng dẫn với logic bỏ qua mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng trong khi vẫn đảm bảo nắm bắt mọi thông tin liên quan. Quý vị có thể lưu dưới dạng bản nháp, tham gia một số nhiệm vụ cấp bách và quay lại để hoàn thành các chi tiết sau.

QUASR cũng được thiết kế để giúp giám sát, đánh giá và điều tra sự cố một cách hiệu quả cho những Nhà Quản Lý Chất Lượng, HOD và các bên liên quan khác. Quý vị có thể lọc và tìm kiếm theo trạng thái sự cố, loại sự cố và bộ phận phòng ban. Tất cả thông tin chính được hiển thị rõ ràng ở phần tiêu đề mỗi trang báo cáo sự cố, bao gồm các cờ đánh dấu sự cố như tình huống báo cáo nghiêm trọng (SRE), trường hợp pháp lý/truyền thông nhạy cảm hoặc tiềm năng.

Quy trình làm việc tinh gọn và hợp lý, bố cục trang gọn gàng và minh bạch giúp quý vị dễ dàng điều hướng và tìm kiếm thông tin quý vị cần. Quý vị có thể truy cập hệ thống bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Nền Tảng Hợp Tác, Ý Nghĩa

Chúng tôi giúp cho việc báo cáo sự cố ý nghĩa hơn với quý vị bằng cách cấp cho quý vị quyền truy cập vào tình trạng sự cố và kết quả của sự cố mà quý vị đã báo cáo. Các tính năng trong QUASR vòng lặp tại các bên liên quan khác để tham gia vào một cuộc thảo luận cụ thể cho từng sự cố.

Mặc dù QUASR được thiết kế nhằm giao tiếp và học tập hiệu quả thông qua sự hợp tác, chúng tôi cũng nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và thông tin nhạy cảm. Đó là một hành động cân bằng tốt. Khi nội dung được coi là nhạy cảm, các sự cố có thể được đánh dấu là nhạy cảm và quyền truy cập thông tin sẽ được giới hạn ở các cá nhân được ủy quyền.

Quản trị viên bệnh viện và nhân viên cấp quản lý sẽ được hưởng lợi từ thông tin kịp thời, dữ liệu hành động và khả năng hiển thị về hiệu suất an toàn.

Bảo Mật Dữ Liệu Tuân Thủ Và Bảo Mật

QUASR được lưu trữ trên đám mây riêng của Amazon Web Services (AWS) được bảo mật. Tất cả dữ liệu được sở hữu hoàn toàn bởi bệnh viện của quý vị. Nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân được đưa ra. Kiểm soát truyền đảm bảo dữ liệu được mã hóa trước khi truyền đến máy chủ. Kiểm soát mã hóa được đặt ở lớp cơ sở dữ liệu và dữ liệu ở phần còn lại bao gồm các bản sao lưu.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi cả kiểm soát truy cập dựa trên đăng nhập của người dùng và bởi các hạn chế đăng nhập dựa trên mạng. Kiểm soát tính toàn vẹn và bảo mật ở dạng truy cập người dùng dựa trên vai trò, chính sách mật khẩu, nhật ký kiểm toán và nhật ký máy chủ.

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ lưu trữ của chúng tôi đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu, bao gồm GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).


QUẢN LÝ QI QUASR QI

Nền tảng hợp tác nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục 

QI Manager là một hệ thống trực tuyến để quản lý các sáng kiến cải tiến chất lượng (QI). Giải pháp đưa ra một quy trình công việc từ đầu đến cuối từ việc gửi ý tưởng cải tiến ban đầu, xem xét và phê duyệt của bộ phận và ủy ban, đến việc thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.

Chúng tôi giúp giải quyết những thách thức quý vị gặp phải trong việc thực hiện các sáng kiến cải tiến chất lượng:

 • Quản lý các sáng kiến QI thủ công kém năng suất và không hiệu quả
 • Phối hợp các sáng kiến liên ngành là một thách thức
 • Khó giám sát và theo dõi kết quả thực hiện sáng kiến
 • Khả năng hiển thị hiệu suất kém đối với quản lý cấp cao

Cách thức QUASR trợ giúp

Nền Tảng Thúc Đẩy Sự Tham Gia Và Hợp Tác

Chương trình Quản lý QI QUASR khuyến khích sự tham gia sâu rộng của nhân viên bằng cách duy trì hệ thống trực tuyến để nhân viên gửi ý tưởng và đề xuất góp ý. Hệ thống cũng cung cấp một nền tảng trực tuyến duy nhất để tạo điều kiện trao đổi giao tiếp và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm dự án, bộ phận và ủy ban chất lượng. Thông tin có thể được tải lên để tham khảo, trong khi thảo luận nhóm là giải pháp lý tưởng cho tinh thần hợp tác.

Luồng Công Việc Theo Cấu Trúc Và Tự Động Giúp Nâng Cao Hiệu Quả

Chương trình Quản lý QI có một định dạng có cấu trúc để nhân viên đề xuất cải tiến. Điều này đảm bảo tất cả các khía cạnh chính, như vấn đề cần giải quyết, giải pháp đề xuất, lợi ích dự kiến và rủi ro tiềm ẩn, được xem xét và xác định rõ. Tự động hóa quy trình làm việc thông qua các cấp độ xem xét và phê duyệt khác nhau mang lại hiệu quả tốt hơn.

Giám Sát Hiệu Quả Đối Với Kết Quả Đạt Được

Chương trình Quản lý QI có quy trình tích hợp sẵn sàng sử dụng cho phép cộng tác viên tích cực, theo dõi thực hiện triển khai dự án và theo dõi kết quả thực tế.


Đọc thêm